FlexWATCH iSenS

1024 kameraya kadar geniş ölçekli network sistemleri için tümleşik yönetim. Yazılım bazlı CMS (merkezi yönetim sistemi), Network bazlı alarm ve e-harita'nın birlikte çalışması.

 

 

 

 

 

 

64 adet Kamerayı eşzamanlı olarak izleme ve yönetim, Gerçek zamanlı çift

monitör,ses video, hareket algılama desteği, Çoklu I/O desteği.

 

 

 


      IVS (Akıllı Video Gözetim)

 

 

 

 

IP Tabanlı Plaka tanıma sistemi ile IP kameralardan alınan görüntülerden plakalar tespit edilerek ayıklanıp veriye dönüştürülerek % 95 ve üzeri başarı oranı ile plakaları tanımaktadır

 

 

 

      IP Tabanlı Plaka Tanıma